Meer weten? Bel 0297 – 283 908

Inschrijven en betalen

Ook voor dit seizoen heeft Stichting Paraplu weer een leuk, leerzaam en gevarieerd aanbod aan activiteiten voor jou samengesteld. Informatie over deze activiteiten vind je op deze website of in het programmaboekje.

Je kunt je op de volgende manieren inschrijven:

 1. Online via de pagina met het cursusaanbod.
 2. Door inlevering van het inschrijfformulier bij Stichting Paraplu in Wilnis.


Telefonisch inschrijven is helaas niet mogelijk.

 

Inschrijving

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je Stichting Paraplu toestemming om eenmalig de kosten voor de activiteit van jouw rekening te incasseren.

 • • Ongeveer een week vóór de start van de activiteit ontvang je het bevestigingsbericht.
 • • Eventuele materiaalkosten betaal je bij de eerste les direct aan de docent.
 • • Indien je een machtiging hebt afgegeven en je bent het niet eens met de afschrijving, dan kun je deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

 

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier of inschrijving via de website verplicht je je tot het betalen van het volledige lesgeld van de activiteit en ga je akkoord met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

 1. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. Je krijgt ongeveer een week vóór aanvang van de activiteit per mail of per post een bevestigingsbericht. Dit bericht geldt als deelnamebewijs. Hierin staat ook eventuele informatie die je nodig hebt voor de activiteit.
 3. Als een activiteit niet doorgaat krijg je hiervan ongeveer een week van tevoren bericht. Jouw eventuele machtiging wordt vernietigd.
 4. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. Je doet dit door een e-mail te sturen naar administratie@stichtingparaplu.nl
 5. Annuleringskosten en regels: binnen 2 weken vóór aanvang van de activiteit € 5,45 en 25% van de materiaalkosten verschuldigd.
 6. Bij annulering door – jij als cursist – na aanvang van de cursus of bij tussentijds beëindigen van een lopende activiteit vindt geen restitutie plaats.
 7. Indien Stichting Paraplu in geval van overmacht een activiteit tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie pro rato plaats. Het restitutiebedrag wordt overgemaakt op jouw bankrekening.
 8. Stichting Paraplu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook tijdens de van haar uitgaande activiteiten.
 9. Vanaf 1 januari 2021 kun je bij Stichting Paraplu niet meer contant betalen, maar alleen nog met pin.

 

Privacy

Het inschrijfformulier zal niet op een andere manier worden gebruikt dan als inschrijving voor een cursus, waarbij alle geldende privacyregels in acht worden genomen.

 

Declaratiefonds

Personen met een minimum inkomen kunnen een bijdrage in de deelnamekosten aanvragen bij het Declaratiefonds van de Gemeente De Ronde Venen. Je kunt hiervoor contact opnemen met het Bureau Burgerservice van de Gemeente.

Alle andere onvoorziene situaties bespreek je in overleg met Stichting Paraplu via administratie@stichtingparaplu.nl

Pieter Joostenlaan 28
3648 XR WILNIS

Telefoon: 0297 – 283 908
E-mail: info@stichtingparaplu.nl

Aanmelden nieuwsbrief