Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ‘Paraplu’ verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze cursussen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Datgene wat de wet ons voorschrijft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingparaplu.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting ‘Paraplu’ verwerkt uw persoonsgegevens, met het doel om u te kunnen bereiken i.v.m:

– het definitief maken van uw inschrijving op een cursus;
– het incasseren van het bedrag van de door u ingeschreven cursus;
– het u informeren over het inhoudelijke cursusprogramma;
– het u informeren over ons cursusaanbod.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting ‘Paraplu’ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 2 jaar nadat u de relatie met Stichting ‘Paraplu’ beëindigd heeft, tenzij de wet anders voorschrijft.

Delen met anderen

Stichting ‘Paraplu’ deelt uw persoonsgegevens NIET met derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting ‘Paraplu’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting ‘Paraplu’ maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingparaplu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting ‘Paraplu’ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting ‘Paraplu’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingparaplu.nl.