Vrijwilligers

Vrijwilligers

De stichting bestaat en functioneert door de inzet van vele vrijwilligers.

Bestuur
Zorgt op de achtergrond voor het reilen en zeilen van de Stichting Paraplu.

Gastvrouwen en gastheren
Schenken consumpties tijdens de activiteiten en helpen de docenten en spelleiders daar waar nodig is, met kopieerwerk enz. Uiteraard zorgen zij er ook voor dat alle deelnemers aan de verschillende activiteiten gastvrij onthaald worden.

Promotie en Publiciteit
Berichtgevingen verzorgen over activiteiten in diverse media, alsmede het rondsturen van nieuwsbrieven en het bijhouden van nieuws op de website.

Huishoudelijke Dienst
Zij helpen bij het schoonmaken van de ruimtes.

Onderhoudsdienst
Zij zorgen ervoor dat de nodige reparaties of vernieuwingen in de ruimtes, aan inrichting of meubilair, worden
uitgevoerd.

Coördinatoren expositie
Zij verzorgen een regelmatig wisselende expositie met werkstukken van cursisten.

Systeembeheerder
Herstelt storingen en defecten bij de computers en onderhoudt het systeem.

Docenten
Zij geven les bij de diverse cursussen en workshops en begeleiden de ontspanningscursussen.

Spelleiders
Zij leiden de diverse ontspannings- en ontmoetings activiteiten.


Lijkt het u leuk om als vrijwilliger deel uit te maken van ons team?

Neem dan contact op met de Stichting Paraplu en stuur een bericht naar info@stichtingparaplu.nl

Heeft u een leuke hobby of een interessant onderwerp om als nieuwe activiteit, cursus of workshop bij de stichting aan te bieden? Neemt u dan contact met de het bestuur van de stichting via info@stichtingparaplu.nl