Vrijwilligers

Vrijwilligers

De stichting bestaat en functioneert door de inzet van vele vrijwilligers.

Bestuur
• Zorgt op de achtergrond voor het reilen en zeilen van de Stichting ‘Paraplu’.

Gastvrouwen en gastheren
• Schenken consumpties tijdens de activiteiten en helpen de docenten en spelleiders daar waar nodig is, met kopieer-
werk enz. Uiteraard zorgen zij er ook voor dat alle deelnemers aan de verschillende activiteiten gastvrij onthaald
worden.

Promotie en Publiciteit

. Berichtgevingen verzorgen over activiteiten in diverse media, alsmede het rondsturen van nieuwsbrieven en het bijhouden van nieuws op de website.

Huishoudelijke Dienst
• Zij helpen bij het schoonmaken van de ruimtes.

Onderhoudsdienst
• Zij zorgen ervoor dat de nodige reparaties of vernieuwingen in de ruimtes, aan inrichting of meubilair, worden
uitgevoerd.

Coördinatoren expositie
• Zij verzorgen een regelmatig wisselende expositie met werkstukken van cursisten.

Systeembeheerder
• Herstelt storingen en defecten bij de computers en onderhoudt het systeem.

Docenten
• Zij geven les bij de diverse cursussen en workshops en begeleiden de ontspanningscursussen.

Spelleiders
• Zij leiden de diverse ontspannings- en ontmoetings activiteiten.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger deel uit te maken van ons team? Neemt u dan contact op met de Stichting ‘Paraplu’, info@stichtingparaplu.nl

Heeft u een leuke hobby of een interessant onderwerp om als nieuwe activiteit, cursus of workshop bij de stichting aan te bieden, neemt u dan contact met de het bestuur van de stichting: info@stichtingparaplu.nl of kijk onder ‘Vacatures’.