Vacatures

Vacatures

De Stichting ‘Paraplu’ functioneert volledig op de inzet van vrijwillige medewerkers 
die uitvoering geven aan de activiteiten. 
Bestuursleden, gastgevers, docenten/ spelleiders en de onderhoudsdienst vormen samen een team om de Stichting ‘Paraplu’ te runnen en de service te verlenen, zoals men van de Stichting ‘Paraplu’ mag verwachten. Hiervoor ontvangen zij een bepaalde onkostenvergoeding. Door de jaren heen is het gelukt voldoende mensen te mobiliseren om die posten te bezetten en het zou prettig zijn, dat ook in de komende jaren te kunnen voortzetten. Vandaar dat de Stichting ‘Paraplu’ voortdurend op zoek is naar mensen die op vrijwillige basis zich willen inzetten.

Indien u belangstelling heeft voor een van de onderstaande functies, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

 • Bestuurslid

Binnen het bestuur van de Stichting ‘Paraplu’ zijn diverse taken te vervullen, die vervult worden door vrijwilligers die bereid zijn een of meer bestuurstaken op zich te nemen en uit te voeren. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar.
Meestal zijn er nog bestuurstaken beschikbaar waarvoor vrijwilligers inzetbaar zijn.

 • Gastgever


Er is altijd wel behoefte aan nieuwe gastgevers (m/v). Zeker voor het gastgeverschap in de avonduren.
Gastgevers zijn het visitekaartje van de Stichting ‘Paraplu’ en bieden ondersteuning aan de docenten/spelleiders en de cursisten tijdens de activiteiten en cursussen; zij zijn het aanspreekpunt voor de eventuele vragen van cursisten en docenten/spelleiders. De gastgever zorgt er voor dat de ruimte tijdig voor aanvang van een cursus of activiteit geopend en ingericht is en serveert indien gewenst koffie, thee of andere consumptie aan de docent/ spelleider en deelnemers tijdens de cursus/activiteit.

 • Docent


De Stichting ‘Paraplu’ is voor allerlei soorten cursussen permanent op zoek naar docenten. Diploma’s zijn niet vereist, maar flexibiliteit, enthousiasme en het vermogen kennis over te brengen, zijn voor de Stichting zeer belangrijk! Beschikt u over een vaardigheid of kennis op een bepaald gebied en denkt u dat het interessant is deze in de vorm van een cursus, lezing of workshop uit te dragen, neemt u dan contact met ons.

 • 


Spelleider


Naast tal van cursussen organiseert de Stichting ‘Paraplu’ ook een aantal ontspanningsactiviteiten. Zo is er op de donderdagmiddagen gedurende het gehele jaar een zogenaamde vrije ‘inloopmiddag’. Op deze middag is iedereen welkom om zich, samen met anderen, te vermaken met een van de activiteiten die bij de Inloopmiddag mogelijk zijn:

 • Biljarten
 • Klaverjassen
 • Andere kaartspelen
 • Darten
 • Internetten en e-mailen
 • Mahjong spelen
 • En nog veel meer!

Voor deze inloopmiddag zoekt de Stichting ‘Paraplu’ een actieve en enthousiaste spelleider die leiding kan en wil geven aan deze inloopmiddag, die diverse activiteiten organiseert en mensen stimuleert daar aan deel te nemen.

 • 
Onderhoudsdienst


Onder leiding van een bestuurslid die belast is met technische zaken en onderhoud, worden kleine klussen in het gebouw verricht. Voor vrijwilligers die handig zijn in timmeren, schilderen, elektriciteit enz. houdt de Stichting ‘Paraplu’ zich aanbevolen. Zij zijn welkom om het bestaande team aan te vullen en uit te breiden.