Vacatures

Vacatures

De Stichting ‘Paraplu’ functioneert volledig op de inzet van vrijwillige medewerkers 
die uitvoering geven aan de activiteiten. 
Bestuursleden, gastgevers, docenten/ spelleiders en de onderhoudsdienst vormen samen een team om de Stichting ‘Paraplu’ te runnen en de service te verlenen, zoals men van de Stichting ‘Paraplu’ mag verwachten. Hiervoor ontvangen zij een bepaalde onkostenvergoeding.

Door de jaren heen is het gelukt voldoende mensen te mobiliseren om die posten te bezetten en het zou prettig zijn, dat ook in de komende jaren te kunnen voortzetten. Vandaar dat de Stichting ‘Paraplu’ voortdurend op zoek is naar mannen of vrouwen, die op vrijwillige basis zich willen inzetten.

Indien je belangstelling hebt voor een van de onderstaande functies, kun je contact opnemen via het contactformulier.

 • Bestuurslid

Binnen het bestuur van de Stichting ‘Paraplu’ zijn diverse taken te vervullen, die vervult worden door vrijwilligers die bereid zijn een of meer bestuurstaken op zich te nemen en uit te voeren. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar.
Het bestuur is op dit moment op zoek naar een voorzitter.

Taakomschrijving

 • De voorzitter heeft tot taak het voorzitten van de bestuursvergaderingen (± 10 per jaar).
 • Verder ziet de voorzitter erop toe dat besluiten die tijdens de bestuursvergadering zijn genomen worden uitgevoerd.
 • Ook is de voorzitter aanwezig bij gesprekken met nieuwe, aankomende gastgevers en bestuursleden en houdt toespraken bij speciale gelegenheden.
 • Gastgever


Er is altijd wel behoefte aan nieuwe gastgevers (m/v). Zeker voor het gastgeverschap in de avonduren. Gastgevers zijn het visitekaartje van de Stichting ‘Paraplu’ en bieden ondersteuning aan de docenten/spelleiders en de cursisten tijdens de activiteiten en cursussen; zij zijn het aanspreekpunt voor de eventuele vragen van cursisten en docenten/spelleiders. De gastgever zorgt er voor dat de ruimte tijdig voor aanvang van een cursus of activiteit geopend en ingericht is en serveert indien gewenst koffie, thee of andere consumptie aan de docent/ spelleider en deelnemers tijdens de cursus/activiteit.

  .   medewerker Promotie en Publiciteit

Leuk werk voor iemand met gevoel voor teksten, die ervoor zorgt dat onze activiteiten onder de aandacht komen op de website, in de Mijdrechtse kranten en in Uitagenda.nl  en RTV de Ronde Venen. Tevens regelt deze vrijwilliger advertenties waar nodig en stuurt nieuwsbrieven rond aan geïnteresseerden. Alles kan van huis uit worden gedaan, dus het is van belang om te beschikken over een laptop of een PC.

  .  Administratief medewerker

Voor de activiteiten- en deelnemersadminstratie zoeken we iemand, die tijd heeft om wekelijks  een aantal uren ons te ondersteunen. De werkzaamheden lopen uiteen van telefoontjes plegen tot het digitaal invoeren van aanmeldingen. Enige ervaring op administratief gebied is wenselijk, evenals belangstelling in onze doelstellingen.

 • Docent

Heb je een bijzondere vaardigheid of kennis die je wilt delen met anderen. Informeer dan eens naar de mogelijkheden om als docent iets aan te bieden. Het kan in de vorm van een workshop, een presentatie, gezellig samenzijn of een cursus. Er is best veel mogelijk, dus gooi eens een visje op – zolang het een mooie aanvulling is op wat we al in huis hebben. Diploma’s zijn niet vereist, maar flexibiliteit, enthousiasme en het vermogen kennis over te brengen zijn voor de Stichting zeer belangrijk!

 • Spelleider

Naast tal van cursussen organiseert de Stichting ‘Paraplu’ ook een aantal ontspanningsactiviteiten. Zo is er op de donderdagmiddagen gedurende het gehele jaar een zogenaamde vrije ‘inloopmiddag’. Op deze middag is iedereen welkom om zich, samen met anderen, te vermaken met een van de activiteiten die bij de Inloopmiddag mogelijk zijn:

 • Biljarten
 • Klaverjassen
 • Andere kaartspelen
 • Darten
 • Internetten en e-mailen
 • Mahjong spelen
 • En nog veel meer!

Voor deze inloopmiddag zoekt de Stichting ‘Paraplu’ een actieve en enthousiaste spelleider die leiding kan en wil geven aan deze inloopmiddag, die diverse activiteiten organiseert en mensen stimuleert daar aan deel te nemen.

Voor de vrijdagmiddag waarop het biljarten plaatsvindt, zoekt de Stichting ‘Paraplu’ een spelleider .

Taakomschrijving

De spelleider biljarten

 • maakt elke week speellijsten met namen en tijden waarop de biljarters tegen elkaar spelen
 • print voor elke week tellijsten waarop een schrijver de score van een spel tussen twee biljarters kan bijhouden
 • controleert de tellijsten en voert de gegevens in op de totaal scorelijst
 • houdt de afzonderlijke biljartscores bij op een totaallijst van elke biljarter afzonderlijk.Enige kennis van Excel is wenselijk. De spelleider hoeft zelf geen biljarter te zijn.
 • 
Onderhoudsdienst


Onder leiding van een bestuurslid die belast is met technische zaken en onderhoud, worden kleine klussen in het gebouw verricht. Voor vrijwilligers die handig zijn in timmeren, schilderen, elektriciteit enz. houdt de Stichting ‘Paraplu’ zich aanbevolen. Zij zijn welkom om het bestaande team aan te vullen en uit te breiden.