Inschrijven en betalen

Inschrijven en betalen

Ook voor dit seizoen heeft Stichting Paraplu weer een breed aanbod aan activiteiten voor u samengesteld. Informatie over deze activiteiten vindt u in het Programmaboekje 2020-2021. Klik hier om het programmaboekje in te zien en te downloaden.

U kunt zich op de volgende manieren inschrijven:

 • via de pagina direct inschrijven;
 • door inlevering van het inschrijfformulier bij de ‘Paraplu’ in Wilnis;
 • een inschrijfformulier kunt u hier downloaden, vindt u in het gedrukte programmaboekje, of u kunt een formulier ophalen bij Stichting Paraplu;
 • per activiteit, workshop of cursus vult u één inschrijfformulier in.

Telefonisch inschrijven is niet mogelijk!

Inschrijving

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u de Stichting Paraplu toestemming om eenmalig de kosten voor de activiteit van uw rekening te incasseren.

 • Ongeveer een week vóór de start van de activiteit ontvangt u het bevestigingsbericht.
 • Eventuele materiaalkosten betaalt u bij de eerste les direct aan de docent.
 • Indien u een machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken.
 • Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

 Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier of inschrijving via de website verplicht u zich tot het betalen van het volledige lesgeld van de activiteit en gaat u akkoord met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

 1. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. U krijgt ongeveer een week vóór aanvang van de activiteit per mail of per post een bevestigingsbericht. Dit bericht geldt als deelnamebewijs. Hierin staat ook eventuele informatie die u nodig heeft voor de activiteit.
 3. Als een activiteit niet doorgaat krijgt u hiervan ongeveer een week van tevoren bericht. Uw eventuele machtiging wordt vernietigd.
 4. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. U doet dit door een e-mail te sturen naar administratie@stichtingparaplu.nl
 5. Annuleringskosten en regels: binnen 2 weken vóór aanvang van de activiteit € 4,50. Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van workshops waarbij ook materiaalkosten betaald moeten worden, zijn naast € 4,50 ook 25% van de materiaalkosten verschuldigd.
 6. Bij annulering door – u als cursist – na aanvang van de cursus of bij tussentijds beëindigen van een lopende activiteit vindt geen restitutie plaats.
 7. Indien de Stichting ‘Paraplu’ in geval van overmacht een activiteit tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie pro rato plaats. Het restitutiebedrag wordt overgemaakt op uw bankrekening.
 8. De Stichting ‘Paraplu’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook tijdens de van haar uitgaande activiteiten.

Privacy

Het inschrijfformulier zal niet op een andere manier worden gebruikt dan als inschrijving voor een cursus, waarbij alle geldende privacyregels in acht worden genomen.

Declaratiefonds

Personen met een minimum inkomen kunnen een bijdrage in de deelnamekosten aanvragen bij het Declaratiefonds van de Gemeente De Ronde Venen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Bureau Burgerservice van de Gemeente.

Alle andere onvoorziene situaties bespreekt u in overleg met de administratie@stichtingparaplu.nl  van de Stichting Paraplu.