MAHJONG vervolgcursus

MAHJONG vervolgcursus

Cursuscode: RS1652

Mahjong is een uit China afkomstig spel dat is te karakteriseren als denksport en gezelschapsspel in één. Mahjong speel je met 4 personen. Ieder voor zich proberen de spelers zo snel mogelijk een winnende combinatie ‘mahjong’ te maken met zoveel mogelijk punten.

Helaas kunt u alleen aan deze cursus deelnemen indien u cursist bent geweest bij de beginnerscursus of ervaren genoeg bent om mee te doen (circa 20 keer een spel gespeeld).

Data:           van 9-4 t/m 14-5-2018
6 dagdelen, op maandag van 19:30-22:00 uur
Docent:       Jan Keevel
Kosten:       € 55,00

Deze cursus ontbreekt in het gedrukte programmaboekje

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op de website www.stichtingparaplu.nl of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.