Inschrijven en betalen

Inschrijven en betalen

Ook voor dit seizoen heeft de ‘Paraplu’ weer een breed aanbod aan activiteiten voor u samengesteld. Informatie over deze activiteiten vindt u in het

Programmaboekje 2018-2019

Inschrijven

U kunt zich inschrijven:

 • via onze website Direct inschrijven;
 • door inlevering van het inschrijfformulier bij de ‘Paraplu’ in Wilnis;
 • een inschrijfformulier vindt u in het programmaboekje, of u kunt  een formulier ophalen bij de ‘Paraplu’, of downloaden via de website;
 • per activiteit, workshop of cursus vult u één inschrijfformulier in.

Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Betalen

 • Betaling van de deelnamekosten vindt plaats via een eenmalige machtiging.
 • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u de Stichting ‘Paraplu’ toestemming om eenmalig de kosten voor de activiteit van uw rekening te incasseren.
 • Een week vóór de start van de activiteit ontvangt u de bevestigingsbrief met daarin de cursuskosten. Dat bedrag zal vervolgens van uw rekening worden afgeschreven.
 • Eventuele materiaalkosten betaalt u bij de eerste les direct aan de docent.
 • Indien u een machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken.
 • Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
 • In overleg met de administratie administratie@stichtingparaplu.nl kan een regeling worden getroffen om de deelnamekosten gespreid over het seizoen te betalen.

 Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier of inschrijving via de website verplicht u zich tot het betalen van het volledige lesgeld van de activiteit en gaat u akkoord met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

 1. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. U krijgt ongeveer een week vóór aanvang van de activiteit per mail of per post een bevestigingsbrief. Deze brief geldt als deelnamebewijs. In deze brief staat ook eventuele informatie die u nodig heeft voor de activiteit.
 3. Als een activiteit niet doorgaat krijgt u hiervan uiterlijk een week van tevoren bericht. Uw eventuele machtiging wordt vernietigd.
 4. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. U doet dit door een mail te sturen naar administratie@stichtingparaplu.nl
 5. Annuleringskosten:
  • binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit € 2,50
  • bij annulering van een dagtocht worden de annuleringskosten vermeerderd met de door de stichting gemaakte kosten.
 6. Bij annulering door cursist na aanvang van de cursus of bij tussentijds beëindigen van een lopende activiteit vindt geen restitutie plaats.
 7. Indien de Stichting ‘Paraplu’ in geval van overmacht een activiteit tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie pro rato plaats. Het restitutiebedrag wordt overgemaakt op uw bankrekening.
 8. De Stichting ‘Paraplu’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook tijdens de van haar uitgaande activiteiten.

Declaratiefonds

Personen met een minimum inkomen kunnen een bijdrage in de deelnamekosten aanvragen bij het Declaratiefonds van de Gemeente De Ronde Venen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Bureau Burgerservice van de Gemeente.

In bijzondere situaties is het, in overleg met de voorzitter van de Stichting ‘Paraplu’ mogelijk om te komen tot een betalingsregeling.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief: